Курсы иностранных языков: тел. (495) 109-07-54, 650-51-50
 
   Japanese/Японский

1

Grobak numplak gupak glepung.
 

 

2

Kakang kakung kula kelangan kalung ing kalen kilong kilong gram.
 

 

3

Kala kula kelas kalih kula kilang-kileng wetan kali kelangan kalung kula kaliyan kula keloloden kolang kaling kalih.
 

 

4

Kang Kerto karo Karti tuku kertu karo kertas karton ning ngingsor kretek Kertosono.
 

 

5

lor ril, dul ril, lor ril, dul ril, lor ril, dul ril, ...
 

 

6

Lor rel kidul sepur.
 

 

7

Pitik blorok klorok bolak balik.

 

 © Education Language Center “TIME”